Generalforsamling 23. april 2020

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes torsdag d. 23. april kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt 2-3 uger inden dagen.

Vi vil desuden oplyse om, at bestyrelsen er i tæt og løbende kontakt med Københavns Kommune og entreprenørerne for både Hofor og TDC/Gigabit om tilfredsstillende reparation af vore veje og fortove efter diverse vejarbejder.

Vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen

Aflysning af Solhøj sommerfest 2019

Festudvalget har netop meldt ud, at de pga. travlhed desværre ikke har mulighed for at gennemføre Solhøj sommerfest 2019, der skulle være løbet af stablen på lørdag d. 25. maj 2019. Man vil forsøge at udskyde festen til efter sommerferien, formentligt i starten af september. Mere information følger…

Mvh. bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj

Forslag til generalforsamlingen 25. april 2019

Bestyrelsen foreslår, at der stemmes om følgende forslag:

“Grundejerforeningen Solhøj giver hermed Gigabit tilladelse til, at firmaet nedgraver fiberkabler i foreningen under følgende forudsætninger. Gigabit bruger egne medarbejdere til arbejdet, og når et område afsluttes, står de også for genoprettelsen. Det er kommunens ansvar at godkende det færdige arbejde, men det skal også godkendes at grundejerforeningens bestyrelse, og hvis der her er fejl, skal disse rettet af Gigabit.”

Her følger en plantegning over det planlagte gravarbejde:

Generalforsamling 25. april 2019

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes torsdag d. 25. april kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt et par uger inden dagen.

Godt nytår til alle.

Mvh. Bestyrelsen

Generalforsamling 30. april 2018

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes mandag d. 30. april kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17, Lokale 6, 1. sal.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt i løbet af den kommende uge.

Mvh. Bestyrelsen

Indkomne forslag:

1) Forslag stillet af Morten Schrøder, Husumvej:

Forslag om fritagelse for kontingentforhøjelse i forbindelse med etablering af vejfond for matrikler uden privat fællesvej.

For de, der ikke har fortorv eller vejstykke på privat vej, opleves kontingentforhøjelsen urimelig, da de ikke får nogen synderlig del i udbyttet af langt det meste af kontingentet, nemlig vedligehold af fortorve og privatveje eller snerydning. Der stilles derfor forslag om, at en eventuel vedtaget kontingentforhøjelse ikke omfatter de matrikler, der kun har grund ud mod offentlig/kommunal vej.

 

Fibernet fra Gigabit

HUSK at der er tilmeldingsfrist 1. april for fibernettilbuddet fra Gigabit på www.gigabit.dk, hvis man skal få de fulde 5 års gratis 100/100 Mbit internet med i købet!

Efter håndværkerfradrag er prisen omregnet på månedsbasis ca. 145 kr. i 5 år, hvilket er billigere end de fleste ADSL-forbindelser med langt lavere hastighed.

Flere spørgsmål og svar kan findes på Gigabits projekside:

https://gigabit.dk/projekter.html

Hvorfor fibernet?

Lynhurtigt internet i dag, fremtidssikret til i morgen og mange år frem
Fiberteknologi er det hurtigste og mest stabile, der findes i dag, og vil i fremtiden kunne øge sin båndbredde meget mere end en forbindelse baseret på kobber eller mobilt bredbånd. Fiber er baseret på lysledere, der sender med lysets hastighed.

Symmetrisk forbindelse og glade teenagere
Med fiberbredbånd får du symmetrisk båndbredde. Det vil sige, at du får den samme høje hastighed, når du uploader, som når du downloader. Det er en fordel, hvis du vil sende billeder, videoer, benytte online videosamtaler, eller du har en hjemmearbejdsdag hvor du har brug for at sende data til arbejdspladsen. Backup af dine vigtige data til eksterne services vil også kunne foregå meget hurtigere. Hvis der er computerspillere i husstanden, vil de elske den lave latency/ping, som kun en fiberforbindelse kan give.

Investering i boligen
En fiberforbindelse er med til at fremtidssikre din bolig. Høj internetbåndshastighed er en vigtigt parameter for mange, som er på udkig efter en ny bolig.

Vi ønsker alle et fortsat godt forår.

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforningen Solhøj

Status på kontingentbetaling og Betalingsservice

Som det også har fremgået af den i december måned rundsendte informationsskrivelse, har vi i foreningen skiftet bank for at undgå negativ rente på vores opsparing. Vi har i den forbindelse været nødsaget til at sende nye kontingent-girokort rundt og bede alle grundejere om på ny at tilmelde sig Betalingsservice. Vi beklager besværet.

Pr. 24.01.18 oplyser vores kasserer Ingelise, at 83 ud af 104 grundejere har betalt kontingent, hvoraf de fleste også har tilmeldt sig Betalingsservice. Der vil blive sendt rykkere til dem, der ikke har betalt inden 16. februar. Vi opfordrer igen alle grundejere til at tilmelde sig Betalingsservice, da det letter vores administrative byrde og på sigt vil være billigere for alle parter.

Skulle girokortet være bortkommet, eller skulle der være brug for de oplysninger, som bruges ved tilmelding af Betalingsservice, kan vores kasserer Ingelise kontaktes på kontakt@grundsolhoj.dk.

Vi ønsker alle en fortsat god vinter.

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforningen Solhøj