Generalforsamling 23. april 2020

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes torsdag d. 23. april kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt 2-3 uger inden dagen.

Vi vil desuden oplyse om, at bestyrelsen er i tæt og løbende kontakt med Københavns Kommune og entreprenørerne for både Hofor og TDC/Gigabit om tilfredsstillende reparation af vore veje og fortove efter diverse vejarbejder.

Vel mødt.

Mvh. Bestyrelsen