Fibernet

Fibernet i Grundejerforeningen

Der er 2 x fibernet i vores grundejerforening. Global Connect og TDC. De står for drift og vedligehold af de respektive netværk (altså fiberkablerne i jorden). Nogle husstande har enten fået lagt kabler ind fra ét af de nævnte firmaer, andre har fået begge lagt ind. Og nogen har ikke fået fiber lagt ind. Grundejerforeningen har ikke en oversigt over dette. Men det er jo nemt at se om man har 1 boks eller 2, eller der ikke findes nogen boks i huset. Der står navn på de enkelte bokse. Hvis der står GIGABIT/Wizer/Global Connect på boksen er det Global Connect der ejer linjen, og hvis der står TDC på boksen er det selvfølgelig TDC

Hvis man endu ikke har fibernet ført ind til huset kan man henvende sig til de 2 firmaer, eller få en udbyder til, at stå for det.

Hvis man har fibernet ført ind til huset, har man sikkert allerede nu abonnement hos en udbyder, der benytter sig af et af netværkene. Hvis man ikke har abonnement i øjeblikket, eller ønsker at skifte udbyder, kan man henvende sig til en hvilken som helst udbyder, der kan levere internet på adressen og tegne et abonnement hos dem. Hvis man ønsker at bruge Global Connects fiberforbindelse kan man se hvilke udbydere der findes på https://privat.globalconnect.dk/udbydere . Udbydere på TDC fibernet kan du finde på https://tdcnet.dk/fiber/adressetjek/ .

Mange har sikkert abonnement hos Bolig-net, da de gik ind og tilbød internet, da Wizer gik konkurs i efteråret. Men det er alle frit for at vælge internetudbyder nu hvor man ikke er bundet op til Wizer mere. Se afsnittet om vores fibernets historie.

Markedet for fibernet og internetforbindelser udvikler sig hele tiden, så følg med på de nævnte hjemmesider for at holde dig a’jour med de muligheder der findes. Der findes flere hjemmesider hvor man kan sammenligne priserne hos de forskellige udbydere. Det skal dog siges at det ofte kun er udbydere på TDC’s netværk der sammenlignes. Hvis man vil benytte Global Connects netværk er man nødt til at gå ind på de enkelte udbyderes hjemmeside for at finde priserne.

Fibernettets historie i Grundejerforeningen

Efter flere forsøg på at få Fibernet til vores område, tilbød firmaet Gigabit i 2018, at man kunne indtræde i et crowdfunding projekt hvor den enkelte husejer skulle betale et engangsbeløb på ca 12000 kr, mod at de lagde Fiber i jorden og ind til huset, og 5 års internet uden yderligere omkostninger. Kort tid efter fandt TDC så ud af at de også ville lægge fiber i vores kvarter. De tilbød gratis tilslutning, men på det tidspunkt havde mange allerede tilmeldt sig til Gigabit, og var dermed bundet til Gigabit. Gigabit og TDC gik sammen om gravearbejdet og lagde 2 x fibernet ned i vores kvarter samtidigt. Begge netværk var færdigetableret foråret 2020. 11. juni 2021 ændrer Gigabit navn til Wizer A/S, og bliver samtidigt et aktieselskab. Wizer sælger fibernettet til Onefiber den 10. juni 2022, men man fortsætter som internetkunde hos Wizer. 24. januar 2023 bliver Onefiber overtaget af Global connect, der stadig ejer det ene fibernet i vores grundejerforening. I marts 2023 overdrager Wizer de kunder der ikke er crowdfunding kunder til Fastspeed. Det skabte problemer for nogen af crowdfunding kunderne, da de først blev overført til Fastspeed, og derefter tilbage til Wizer. Men det viste sig senere at denne tilbageførsel ikke blev udført korrekt. Sidst i november 2023 gik Wizer konkurs. Det betød at Crowdfunding kunderne stod uden internetleverandør, og man ikke fik de sidste ca 1 1/2 års internet, man havde betalt på forhånd. Bolig-net gik ind og tilbød at overtage Wizers kunder mod betaling fra den enkelte kunde, så man ikke pludselig stod uden internet.

Der har ikke været ændringer hos TDC, der umiddelbart har haft indvirkning på kundeforholdet med TDC