Status på kontingentbetaling og Betalingsservice

Som det også har fremgået af den i december måned rundsendte informationsskrivelse, har vi i foreningen skiftet bank for at undgå negativ rente på vores opsparing. Vi har i den forbindelse været nødsaget til at sende nye kontingent-girokort rundt og bede alle grundejere om på ny at tilmelde sig Betalingsservice. Vi beklager besværet.

Pr. 24.01.18 oplyser vores kasserer Ingelise, at 83 ud af 104 grundejere har betalt kontingent, hvoraf de fleste også har tilmeldt sig Betalingsservice. Der vil blive sendt rykkere til dem, der ikke har betalt inden 16. februar. Vi opfordrer igen alle grundejere til at tilmelde sig Betalingsservice, da det letter vores administrative byrde og på sigt vil være billigere for alle parter.

Skulle girokortet være bortkommet, eller skulle der være brug for de oplysninger, som bruges ved tilmelding af Betalingsservice, kan vores kasserer Ingelise kontaktes på kontakt@grundsolhoj.dk.

Vi ønsker alle en fortsat god vinter.

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforningen Solhøj