Lokaludvalgsmøde 20. juni om skæve boliger

Kære naboer i Solhøj Grundejerforening

Torsdag d. 20. juni blev der afholdt høring om skæve boliger på Lindholmsvej og Tølløsevej (bunkerpladsen) i forbindelse med Lokaludvalgets behandling af høringssvar til Socialforvaltningen. Bestyrelsen fremlagde vores synspunkter, hvorefter vi kunne overvære den interne drøftelse imellem lokaludvalgets medlemmer. Referat fra mødet ligger ikke klar endnu, men vores oplevelse var, at holdningen blandt medlemmerne ikke var entydig, hvorfor svaret til Socialforvaltningen ikke var en klar afvisning af, at der skal placeres skæve boliger i vores grundejerforening, men mere i retning af at eventuelle gener skal afbødes i forhold til naboer. 

Socialudvalget behandler forslaget om placering af boligerne d. 18. september, og indstiller herefter til en politisk beslutning i Borgerrepræsentationen d. 7. november.

Vores mulighed for at påvirke processen fremadrettet er gennem dialog med politikerne i Socialudvalget. Til det har vi brug for en koordineret indsats med så mange gode kræfter om bord som muligt. Vi i bestyrelsen indkalder derfor til borgermøde d. 13. august kl. 19 på Lindholmvej 45 (hos Jesper og Anne Therese Sønderstrup). Her vil vi drøfte vores muligheder fremadrettet, og vi vil derfor opfordre alle, der vil engagere sig i arbejdet, om at dukke op.

Mvh. Bestyrelsen i Grundejerforeningen Solhøj


Referat og høringssvar fra mødet 20. juni forventes snart at kunne læses her:

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Br%C3%B8nsh%C3%B8j-Husum%20Lokaludvalg