Forslag til generalforsamlingen 25. april 2019

Bestyrelsen foreslår, at der stemmes om følgende forslag:

“Grundejerforeningen Solhøj giver hermed Gigabit tilladelse til, at firmaet nedgraver fiberkabler i foreningen under følgende forudsætninger. Gigabit bruger egne medarbejdere til arbejdet, og når et område afsluttes, står de også for genoprettelsen. Det er kommunens ansvar at godkende det færdige arbejde, men det skal også godkendes at grundejerforeningens bestyrelse, og hvis der her er fejl, skal disse rettet af Gigabit.”

Her følger en plantegning over det planlagte gravarbejde: