GDPR

Håndtering af persondata i Grundejerforeningen Solhøj

22 juni 2018

Fra den 25. maj 2018 gælder der nye regler for, hvordan virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal behandle personoplysninger (GDPR). Dette skrift er for at oplyse jer om, at Grundejerforeningen Solhøj med sin persondatapolitik opfylder gældende lovgivning. Nedenfor er en gennemgang af vores håndtering af jeres data.   Hvad betyder den nye lov for jer som medlem? I har ret til at vide, hvilke oplysninger Grundejerforeningen Solhøj har om jer, og hvordan vi anvender disse oplysninger.   Hvilke oplysninger opbevarer vi om jer?

Vi bruger kun de oplysninger, som I selv har videregivet til os:

  • da I blev medlem

Medlemskartoteket indeholder følgende data for hvert medlem

  • medlemsnummer
  • navn
  • adresse
  • e-mail adresse (kun for de grundejere, der har tilmeldt sig foreningens nyhedsbrev)
  • markering af om kontingent er betalt for indeværende periode

Data i medlemskartoteket bruges til:

  • kontingentopkrævning
  • at udsende materiale til medlemmerne (via mail, personligt leveret eller post)

 

Sådan behandler vi de oplysninger, vi har om jer

Ved udmeldelse slettes medlemmets data i medlemskartoteket.

Vi videregiver ikke jeres private oplysninger til andre i markedsføringsøjemed. Vi beskytter jeres oplysninger, og I har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke data, vi opbevarer om jer.

Hvad skal I gøre i forbindelse med vores opbevaring af jeres information?

Det er vigtigt, at I husker at sende ændringer i data til os.

Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os på kontakt@grundsolhoj.dk