Generalforsamling 30. april 2018

Den årlige generalforsamling i Grundejerforeningen Solhøj afholdes mandag d. 30. april kl. 20.00 i Pilegården, Brønshøjvej 17, Lokale 6, 1. sal.

Indkaldelse med tilhørende forslag vil blive omdelt i løbet af den kommende uge.

Mvh. Bestyrelsen

Indkomne forslag:

1) Forslag stillet af Morten Schrøder, Husumvej:

Forslag om fritagelse for kontingentforhøjelse i forbindelse med etablering af vejfond for matrikler uden privat fællesvej.

For de, der ikke har fortorv eller vejstykke på privat vej, opleves kontingentforhøjelsen urimelig, da de ikke får nogen synderlig del i udbyttet af langt det meste af kontingentet, nemlig vedligehold af fortorve og privatveje eller snerydning. Der stilles derfor forslag om, at en eventuel vedtaget kontingentforhøjelse ikke omfatter de matrikler, der kun har grund ud mod offentlig/kommunal vej.